Babylon’s burning

Babylon’s burning
You’re burning the street
You’re burning your houses
With anxiety

With anxiety
Babylon’s burning
Babylon’s burning
With anxiety
Babylon’s burning
Babylon’s burning

Babylon’s burning
You’re burning the street
You’re burning the ghetto
With anxiety

With anxiety
Babylon’s burning
Babylon’s burning
With anxiety
Babylon’s burning
Babylon’s burning

Babylon’s burning, baby
Can’t you see?
Babylon’s burning
With anxiety

You’ll burn as your work
You’ll burn at your play
Smoldering
With ignorance and hate

And with anxiety
Babylon’s burning
Babylon’s burning
With anxiety
Babylon’s burning
Babylon’s burning

Babylon’s burning, baby
Can’t you see?
Babylon’s burning
With anxiety

Babylon’s burning

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *